Horlamaya Kesin Çözüm

Her horlayan kişiye basit kısa çözüm yok.

Değerlendirmelerin yapılması gerekir.

Hastaya uygun çözüm modelinin uygulanması gerekir.

Horlama için boğaz ve burun ameliyatları ile çözüm var.

Testlerde operasyon çözüm olarak yakın görünmüyorsa CPAP uyguluyoruz.

Tel: 05054520918 Mail: ahmet.yildirim@yahoo.com.tr